Firminiams laikrodžiams suteikiama 12 arba 24 mėn. mechanizmo garantija (Žr. laikrodžio specifikacija). Nuo laikrodžio įsigijimo datos, kuri nurodoma garantiniame talone, skaičiuojamas garantijos laikas. Garantija taikoma gedimams, kurie galėjo atsirasti dėl nekokybiškų medžiagų panaudojimo arba gamyklinio broko.

Garantija netaikoma:

 
Garantinis remontas atliekamas adresais, kurie nurodyti dokumentuose, pridėtuose prie laikrodžio.

Garantinės sąlygos galioja remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 "Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo"
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc2_l?p_id=137498
 
Laikrodžio atsparumas vandeniui:

Water resistant arba nieko nerašoma rekomenduojama vengti bet kokio vandens patekimo ant laikrodžio.
Water resistant 30M/50M arba 3 BAR/BAR minimalus vandens atsparumas, maudytis negalima.
Water resistant 100M arba 10 BAR vidutinis vandens atsparumas, galima plaukioti, maudytis, tačiau nespaudyti mygtukų ir nereguliuoti laikrodžio po vandeniu.
Water resistant 200M arba 20 BAR ir daugiau galima maudytis ir nardyti.